Производители
 
Bookmark and Share
Вашата количка
0 стоки
 

За нас

Уебсайтът http://www.joycase.com се поддържа от „Шинай” ЕООД, регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 200836289.

„Шинай” ЕООД е със седалище и адрес на управление град София, район Надежда, ж.к. Надежда 1, бл. 135, ет. 5, ап. 23, п.к. 1220

„Шинай” ЕООД притежава лиценз от Министерството на финансите за търговия с благородни метали и скъпоценни камъни, издаден под номер 4012

За контакт използвайте формата тук.

На този интернет сайт „Шинай” ЕООД не предлага само собствени стоки. Целта ни е да презентираме подбрани от нас артикули, произведени от водещи бижутери, като създадем възможност и необходимата организация, същите да бъдат закупени от нас или директно от производителя, при възможно най-добри за клиента условия. На сайта ще откриете обстойна  информация относно всеки представен артикул, в това число за неговия автор, актуална цена и реда за закупуване.